Skolas padomes sastāvs

1. Ivo Brūvers - skolas padomes priekšsēdētājs
2. Maija Brūvere – priekšsēdētāja vietniece
3. Jānis Groza
4. Daiga Lietauniece
5. Inese Brūvere
6. Vija Skrauča
7. Līga Vaivode
8. Sandris Skarainis
9. Ingūna Prikule
10. Jolanta Ļubka - Tarasova
11. Marija Groza
12. Aleksandra Ušakova
13. Dāvids Rubens
14. Vladislavs Spriņģis
15. Ruta Klibiķe


Izglītības iestādes padomes reglaments