Rudzātu vidusskolas Skolotājs Ēvalds Kārklis saņēmis Nikodema Rancāna balvu

Rudzātu vidusskolas vēstures skolotājs Ēvalds Kārklis 24. augustā saņēma Nikodema Rancāna balvu Latgales izcilākajiem pedagogiem. Balvas mērķis ir skolotāja profesijas popularizēšana, tās prestiža paaugstināšana sabiedrībā. Skolotājs Ē.Kārklis mērķtiecīgi un ar aizrautību prot skolēnus ieinteresēt par Latvijas, novada un pasaules vēstures likumsakarībām, stiprina jauniešos patriotismu un valstisko identitāti, par ko liecina daudzu jauniešu izvēle studēt vēstures zinības, būt savas dzimtās vietas patriotiem un lepoties ar to, ka dzīvo Latvijā un Latgalē. Skolotājs no augstskolām ir saņēmis pateicības rakstus par sniegtajām zināšanām, ieguldīto laiku, idejām, radošumu, palīdzot skolēniem atrast savu īsto ceļu dzīvē. (No Rēzeknes augstskolas, Latvijas universitātes, Stradiņa universitātes). Skolotājs veiksmīgi vēstures stundās izmanto debašu metodi, skolā vada arī debašu pulciņu, kurš ar panākumiem vienmēr startē Latgales novada debašu turnīros. Skolotāja vadītās mācību stundas ir mūsdienīgas, vienmēr pasaules vēstures procesi skolēniem saprotamā veidā tiek sasaistīti ar Latvijas un novada vēsturi. Skolotājam Ē.Kārklim vēstures mācīšana ir sirdslieta, zināšanasplašas. Skolotājs jau 3 gadus ir saņēmis Līvānu novada Izcilības balvu, ko finansē Līvānu novada uzņēmēji novada pedagogiem par izciliem sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamiem. Aizvadītajā mācību gadā skolotāja audzēknim Dāvidam Rubenam 2.vieta valsts vēstures olimpiādē, godalgotas vietas starpnovadu vēstures olimpiādē: viena 1., viena 2., viena 3.vieta. Kolēģim Ē. Kārklim piemīt dzirkstošs humors, radoša izdoma.