Vārds Uzvārds Mācību priekšmets Audzināmā klase Interešu izglītība
Valentīna ANSPOKA Pirmsskolas izglītības skolotāja Grupa 1.5-3 gadi
Katrīna GRIGORJEVA Matemātika 8.klase
Renāte GOLDOVA Logopēds
Katrīna GROZA Dir.v.ārpusst.d., mājturība un tehnoloģijas, internāta skolotāja 4. un 5.klase
Iveta KĀRKLE Latviešu valoda
Ēvalds KĀRKLIS Vēsture, kulturoloģija, politika un tiesības, mājturība un tehnoloģijas 12.klase Debates
Raisa KOZULE Sports 6.klase
Tekla KURSĪTE Sākumskolas skolotāja 3. klase
Guna LADUZĀNE Pirmsskolas izglītības skolotāja Grupa 3-4 gadi
Jolanta ĻUBKA-TARASOVA Bioloģija, ķīmija, veselības mācība 10.klase Jauno pētnieku pulciņš
Iveta PASTARE Pirmsskolas izglītības skolotāja Grupa 5 - 6 gadi
Ingūna PRIKULE Ģeogrāfija, vizuālā māksla 1. klase
Lilita RUDZĀTE Latviešu valoda, ētika, bibliotekāre
Sandris SKARAINIS Angļu valoda 7.klase
Dainis SKUTELIS Mūzika
Anita SKRAUČA Vācu valoda, internāta skolotāja, pagarinātā dienas grupa 11.klase
Veneranda SPRIŅĢE Matemātika
Vladislavs SPRIŅĢIS Direktors, fizika
Valentīna VAIVODE Sociālās zinības, informātika, ekonomika 9.klase
Ruta VILCĀNE Dir.v.izglītības jomā, latviešu valoda, pagarinātā dienas grupa 2.klase
Sandra ZALĀNE Krievu valoda
Rita LAZDIŅA-STAFECKA Psihologs