Rudzātu vidusskolas skolotāja Jolanta Ļubka-Tarasova saņem Ata Kronvalda balvu izglītībā

28.augustā Rīgā Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza Ata Kronvalda balvas izglītībā labākajiem Latvijas skolotājiem. Starp tiem - arī Rudzātu vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja Jolanta Ļubka-Tarasova par ieguldījumu izglītojamo talantu attīstīšanā, mērķtiecīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem. Jolantas audzēkņi Dāvids Rubens un Lāsma Neiceniece pagājušajā mācību gadā uzrādīja augstus rezultātus bioloģijas valsts olimpiādē, ķīmijas olimpiādē, dažādos valstī organizētos konkursos. J.Ļubka-Tarasova savu darbu veic profesionāli un atbildīgi, sniedzot vispusīgas zināšanas, attīstot prasmes un iemaņas savos mācību priekšmetos. Mācību stundās māca skolēniem būt uzņēmīgiem, radošiem, māca darboties kā pētniekiem, izmantot informācijas tehnoloģiju priekšrocības. Iecienīts skolēnu vidū jau no 1.klases ir jauno vides pētnieku pulciņš, kur skolēni piedalās dažādās videi draudzīgās aktivitātēs, gatavojas un piedalās konkursā “Skolēni eksperimentē”, mācoties izteikt un aizstāvēt savu viedokli, pierādot savu izvirzīto darba mērķi. Šogad otru gadu pēc kārtas Jolanta Ļubka-Tarasova saņēma arī Līvānu novada Izcilības balvu, kas tiek piešķirta ar SIA "Light Guide Optics International" vadītāja Daumanta Pfafroda finansiālu atbalstu. Jolanta ir atsaucīga, draudzīga kolēģe, sabiedriska, dejo Rožupes pagasta deju kolektīvā, pati vada Rudzātu saieta nama līnijdeju kolektīvu “Avenes”. Prieks, ka mūsu skolas kolektīvā strādā tādi pedagogi! Attēlā: Ata Kronvalda balvas pasniegšanas ceremonija: apbalvotie pedagogi kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Foto no www.president.lv