Apbalvo olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātus Līvānu novadā

Mācību gada sasniegumiem bagātāko skolēnu godināšana Līvānu novadā ir ikgadējs pasākums, uz kuru pulcējas gan laureāti, gan viņu tuvinieki, draugi, klasesbiedri un skolotāji. Atzinīgus vārdus, aplausus un dāvanas saņēma ikviens novada audzēknis, kurš guvis augstus panākumus kādā no mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem un sacensībām, bet īpaša uzmanība tika veltīta 19 skolēniem, kuri izceļas pārējo vidū ar izciliem rezultātiem. Godināti tika gan šie audzēkņi, gan viņu vecāki, jo ģimenes atbalsts ir viens no svarīgākajiem faktoriem ceļā uz panākumiem.
Ar daudziem diplomiem var lepoties Rudzātu vidusskolas 9.klases audzēknis Dāvids Rubens, kuram ir 11 godalgotas vietas dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, tostarp četras 2.vietas valsts līmeņa olimpiādēs bioloģijā, ķīmijā un vēsturē, kā arī septiņas 1.vietas novadu un reģionu līmenī. Dāvidu ļoti interesē eksaktie mācību priekšmeti: “Interese man radās no mazotnes, jo es jau no 1.klases aktīvi darbojos Vides pētnieku pulciņā. Tur arī radās pirmā interese par eksaktajām zinātnēm, par bioloģiju un ķīmiju. Ir jāsaprot, ka tas, ko mēs darām tagad, noderēs mums nākotnē. Pateicoties šim darbam, ko mēs ieguldām tagad, mēs nākotnē varēsim sasniegt augstākos rezultātus.”
Eksaktie mācību priekšmeti interesē arī Rudzātu vidusskolas 10.klases skolnieci Lāsmu Neicenieci, kura ieguvusi 2.vietu bioloģijas valsts olimpiādē, kā arī divas pirmās vietas novadu līmeņa olimpiādēs bioloģijā un ģeogrāfijā. “Man visvairāk patīk bioloģija,” stāsta Lāsma. “Pagaidām vēl neesmu izlēmusi, kādu profesiju izvēlēšos, bet ļoti iespējams, ka darīšu kaut ko saistītu ar bioloģiju.” Lāsmas tēvs Andris ir lepns par meitas sasniegumiem un uzsver, ka liela nozīme ir saskaņai ģimenē: “Vajag labi saprasties savā starpā un atbalstīt savu bērnu, piemēram, mēs braucām meitai līdzi uz Jauno biologu skolu Rīgā. Protams, jābūt arī labam kontaktam ar skolotājiem, bet svarīga ir arī laba sapratne ģimenē. Tad darbs virzās uz priekšu.”